Prekrivači

Prekrivači 


Da bi se bazen zaštitio od uticaja okoline koriste se različite medo te.Jedna id tih metoda jesu i prekrivači za bazene.Pomenuti artikli mogu se svrstati u dve grupe:
1.Zimsko-letnji prekrivači
2.Dnevni - termo prekrivači 
Prva grupa prekrivača namenjena je za “konzerviranje” bazena na kraju sezone i štiti bazen,pa i bazensku vodu od prljanja u toku jesenjeg/zimskog perioda.Montira se na kraju sezone kupanja,a skida pri otvaranju bazena za sezonu.
Drugu grupu cine dnevni prekrivači.Kao sto i sam naziv kaže -koriste se za zaštitu na dnevnom nivou pri cemu se ovi prekrivači postavljaju na površinu vode na kraju dana kako bi preko noći se odrzala temperatura vode,a ori tome se bazen ne isprlja. 

Pravougaoni Pokrivači

Peb Pokrivač 5x3m

Prekrivači su izrađeni od polietilen cerade i stoga su posebno otporni na habanje i vremenske uslove: od - 40 ° C do + 70 ° C. Gornja strana je zelena, donja strana je crna. Neuništiv je i njegova mala težina olakšava rukovanje. Prekrivac je dostupan sa rubom, zateznim kanapom i dodatnim alkama na svakih 100cm. Pogodno za sve bazene.

Cena: € 310 

Peb Pokrivač 6x3m

Prekrivači su izrađeni od polietilen cerade i stoga su posebno otporni na habanje i vremenske uslove: od - 40 ° C do + 70 ° C. Gornja strana je zelena, donja strana je crna. Neuništiv je i njegova mala težina olakšava rukovanje. Prekrivac je dostupan sa rubom, zateznim kanapom i dodatnim alkama na svakih 100cm. Pogodno za sve bazene.

Cena: € 340 

Peb Pokrivač 7x3m

Prekrivači su izrađeni od polietilena cerade i stoga su posebno otporni na habanje i vremenske uslove: od - 40 ° C do + 70 ° C. Gornja strana je zelena, donja strana je crna. Neuništiv je i njegova mala težina olakšava rukovanje. Prekrivac je dostupan sa rubom, zateznim kanapom i dodatnim alkama na svakih 100cm. Pogodno za sve bazene.

Cena: € 370 

Peb Pokrivač 7x3,5m

Prekrivači su izrađeni od polietilen cerade i stoga su posebno otporni na habanje i vremenske uslove: od - 40 ° C do + 70 ° C. Gornja strana je zelena, donja strana je crna. Neuništiv je i njegova mala težina olakšava rukovanje. Prekrivac je dostupan sa rubom, zateznim kanapom i dodatnim alkama na svakih 100cm. Pogodno za sve bazene.

Cena: € 410 

Peb Pokrivač 7x4m

Prekrivači su izrađeni od polietilen cerade i stoga su posebno otporni na habanje i vremenske uslove: od - 40 ° C do + 70 ° C. Gornja strana je zelena, donja strana je crna. Neuništiv je i njegova mala težina olakšava rukovanje. Prekrivac je dostupan sa rubom, zateznim kanapom i dodatnim alkama na svakih 100cm. Pogodno za sve bazene.

Cena: € 430 

Peb Pokrivač 8x4m

Prekrivači su izrađeni od polietilena cerade i stoga su posebno otporni na habanje i vremenske uslove: od - 40 ° C do + 70 ° C. Gornja strana je zelena, donja strana je crna. Neuništiv je i njegova mala težina olakšava rukovanje. Prekrivac je dostupan sa rubom, zateznim kanapom i dodatnim alkama na svakih 100cm. Pogodno za sve bazene.

Cena: € 500 

Peb Pokrivač 9x4,5m

Prekrivači su izrađeni od polietilena cerade i stoga su posebno otporni na habanje i vremenske uslove: od - 40 ° C do + 70 ° C. Gornja strana je zelena, donja strana je crna. Neuništiv je i njegova mala težina olakšava rukovanje. Prekrivac je dostupan sa rubom, zateznim kanapom i dodatnim alkama na svakih 100cm. Pogodno za sve bazene.

Cena: € 540 

Peb Pokrivač 9x5m

Prekrivači su izrađeni od polietilena cerade i stoga su posebno otporni na habanje i vremenske uslove: od - 40 ° C do + 70 ° C. Gornja strana je zelena, donja strana je crna. Neuništiv je i njegova mala težina olakšava rukovanje. Prekrivac je dostupan sa rubom, zateznim kanapom i dodatnim alkama na svakih 100cm. Pogodno za sve bazene.

Cena: € 560 

Ovalni Pokrivači

Peb Pokrivač 5x3m

Prekrivači su izrađeni od polietilena cerade i stoga su posebno otporni na habanje i vremenske uslove: od - 40 ° C do + 70 ° C. Gornja strana je zelena, donja strana je crna. Neuništiv je i njegova mala težina olakšava rukovanje. Prekrivac je dostupan sa rubom, zateznim kanapom i dodatnim alkama na svakih 100cm. Pogodno za sve bazene.

Cena: € 280

Peb Pokrivač 6,3x3,6m

Prekrivači su izrađeni od polietilena cerade i stoga su posebno otporni na habanje i vremenske uslove: od - 40 ° C do + 70 ° C. Gornja strana je zelena, donja strana je crna. Neuništiv je i njegova mala težina olakšava rukovanje. Prekrivac je dostupan sa rubom, zateznim kanapom i dodatnim alkama na svakih 100cm. Pogodno za sve bazene.

Cena: € 340

Peb Pokrivač 7x3m

Prekrivači su izrađeni od polietilena cerade i stoga su posebno otporni na habanje i vremenske uslove: od - 40 ° C do + 70 ° C. Gornja strana je zelena, donja strana je crna. Neuništiv je i njegova mala težina olakšava rukovanje. Prekrivac je dostupan sa rubom, zateznim kanapom i dodatnim alkama na svakih 100cm. Pogodno za sve bazene.

Cena: € 350

Peb Pokrivač 7,37x3,6m

Prekrivači su izrađeni od polietilena cerade i stoga su posebno otporni na habanje i vremenske uslove: od - 40 ° C do + 70 ° C. Gornja strana je zelena, donja strana je crna. Neuništiv je i njegova mala težina olakšava rukovanje. Prekrivac je dostupan sa rubom, zateznim kanapom i dodatnim alkama na svakih 100cm. Pogodno za sve bazene.

Cena: € 370

Peb Pokrivač 8x4m

Prekrivači su izrađeni od polietilena cerade i stoga su posebno otporni na habanje i vremenske uslove: od - 40 ° C do + 70 ° C. Gornja strana je zelena, donja strana je crna. Neuništiv je i njegova mala težina olakšava rukovanje. Prekrivac je dostupan sa rubom, zateznim kanapom i dodatnim alkama na svakih 100cm. Pogodno za sve bazene.

Cena: € 410

Peb Pokrivač 9,16 x 4,6m

Prekrivači su izrađeni od polietilena cerade i stoga su posebno otporni na habanje i vremenske uslove: od - 40 ° C do + 70 ° C. Gornja strana je zelena, donja strana je crna. Neuništiv je i njegova mala težina olakšava rukovanje. Prekrivac je dostupan sa rubom, zateznim kanapom i dodatnim alkama na svakih 100cm. Pogodno za sve bazene.

Cena: € 500

Peb Pokrivač 9 x 5m

Prekrivači su izrađeni od polietilena cerade i stoga su posebno otporni na habanje i vremenske uslove: od - 40 ° C do + 70 ° C. Gornja strana je zelena, donja strana je crna. Neuništiv je i njegova mala težina olakšava rukovanje. Prekrivac je dostupan sa rubom, zateznim kanapom i dodatnim alkama na svakih 100cm. Pogodno za sve bazene.

Cena: € 560

Peb Pokrivač 10,3 x 5m

Prekrivači su izrađeni od polietilena cerade i stoga su posebno otporni na habanje i vremenske uslove: od - 40 ° C do + 70 ° C. Gornja strana je zelena, donja strana je crna. Neuništiv je i njegova mala težina olakšava rukovanje. Prekrivac je dostupan sa rubom, zateznim kanapom i dodatnim alkama na svakih 100cm. Pogodno za sve bazene.

Cena: € 610

Peb Pokrivač 10 x 6m

Prekrivači su izrađeni od polietilena cerade i stoga su posebno otporni na habanje i vremenske uslove: od - 40 ° C do + 70 ° C. Gornja strana je zelena, donja strana je crna. Neuništiv je i njegova mala težina olakšava rukovanje. Prekrivac je dostupan sa rubom, zateznim kanapom i dodatnim alkama na svakih 100cm. Pogodno za sve bazene.

Cena: € 740

Ovalni plutajući Pokrivači

Pravougaoni plutajući Pokrivači